Hockeyisten Laddar

De svenska ishockeykulturens utformning – exemplet Göteborg

På senare tid har jag blivit alltmer intresserad av den svenska ishockeykulturens utformning runt om i landet. Vad utmärker den lokala ishockeykulturen? Hur har den tagit form? Vilka uttryck har den tagit sig? Vilken betydelse har ishockeysporten och klubbtillhörigheten för människor i deras vardag? Det är några av de frågeställningar som jag laborerar med i min forskning. 

Tanken är att detta arbete ska mynna ut i en bok om svensk ishockeykultur. Jag har dock redan hunnit publicera några artiklar som behandlar ämnet.   Den senaste i raden är uppsatsen “Göteborg som ishockeystad”, som ingår i antologin Idrott: Hundra år i Göteborg, redigerad av Cege Berglund och Gudrun Nyberg.

Boken ingår i  bokserien Hundra år i Göteborg, som har tagits fram med anledning av Göteborgs förestående 400-årsjubileum, 2021. 

Boken går att införskaffa hos alla välsorterade bokhandlar, däribland Adliris.  

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se