Victoria Skating Rink – den moderna ishockeysportens vagga

Bilden föreställer en ishockeymatch i Montreal Skating Rink, 1893.
Bilden föreställer en ishockeymatch i Montreal Skating Rink, 1893.
Bilden föreställer en ishockeymatch i Montreal Skating Rink, 1893.

Idag är forskarna tämligen eniga om att den moderna ishockeysportens uppkomst emanerar från 1870-talets Montreal. Regelmässigt brukar också sägas att den första formellt organiserade ishockeymatchen spelades i Montreals luxuösa inomhusanläggning Victoria Skating Rink, den 3 mars 1875.

Anläggningen uppfördes under 1860-talet på privat initiativ, i syfte att tjäna som socialt vattenhål för stadens engelskspråkiga elit. Till att börja med var anläggningen endast öppen för medlemmarna i den exklusiva sportklubben Victoria Skating Club. I takt med stigande markpriser och förhöjda driftskostnader under 1800-talets senare del kom dock anläggningen att öppnas upp för allmänheten mot erläggande av inträdesavgift.

Något förenklat kan också sägas att genomförandet av den “första regelrätta ishockeymatchen” hade sin grund i ägarnas behov av att få in likvida medel genom anordnandet av allehanda nöjesevenemang för en betalande publik. Kommersialiseringen av ishockeysporten är således inte någon sentida utveckling, utan snarare en grundförutsättning för dess egentliga uppkomst.

 

KÄLLA: Bilden ingår i Library and Archives Canada/Molson Archives collection/PA-139443.

 

 

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se

Lämna ett svar