En hockeyist – vad är det?

Under ishockeyns pionjärår i Sverige – decennierna närmast efter första världskriget – kallades utövarna ofta för hockeyister. Benämningen som sådan är en direkt avledning av uttrycket ”hockey” och markerar den enskilde som utövare på samma sätt som exempelvis orden “pianist” och “telefonist”.

Annars är härkomsten för själva termen ”hockey” höljd i dunkel. I brist på belägg för ordets ursprung har flera tänkbara förklaringar presenterats. En vanlig mening är att beteckningen går att härleda till engelskans ”hooked” (”böjd”) eller franskans ”hocquet” (ungefär heredestav”), och helt sonika refererar till spelpåken.

En annan hypotes är att ordet kommer från en engelsk officer vid namn Hockey (Hockey är ett vanligt angloxaiskt efternamn), som under stationering i Kanada sägs ha beordrat sina trupper till vinterexercis i form av en tidig variant av ishockey. Detta spel ska sedermera ha kommit att kallas för ”Hockey’s game” (”Hockeys spel), för att omsider rätt och slätt bli ”hockey”.

Vid sidan av detta florerar uppgifter om att terminologin skulle vara en avledning av uttrycket ”hoogee” (“aj, det gör ont”), alternativt ”hoghoe” (”att slå varandra i skallen”), som säg ha luftats i samband med den nordamerikanska ursprungsbefolkningens våldsamma klubbollekar, tillika förlagor till våra dagars ishockey. Av någon anledning verkar denna tolkningsmodell endast förordas i svenska ishockeyböcker, varför den troligtvis utgör den minst sannolika förklaringen.

Till saken hör att bandyn i Europa först gick under namnet ”hockey”. När den första formella bandyföreningen bildades i Sverige vintern 1895/1896 var det talande nog under namnet Stockholms Hockeyklubb. Så sent som vid mitten av 1960-talet hände det också att svenska sportjournalister och andra inhemska förståsigpåare rubricerade bandy som hockey. Följdriktigt gick även bandyspelarna länge under beteckningen hockeyister.

Idag tycks ordet “hockeyist” närmast ha fallit i glömska i Sverige, men internationellt används termen alltjämt, om än kanske främst som ett uttryck för landhockeyspelare och motsvarande.

 

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se

Lämna ett svar