NHL-tema på Idrottsforum.org

I samband med NHL:s 100-årsdag, söndagen den 26 november 2017, arrangerade Idrottsforum.org en särskild temavecka rörande NHL:s kulturhistoria med mig, Tobias Stark, som gästredaktör. Syftet med greppet var att bidra till ökad förståelse för NHL:s framskjutna ställning inom ishockeyvärlden.

Under veckan publicerades ett antal nyproducerade akademiska texter, som gick på djupet med ligans kultur och historia. Dessutom lyfte vi fram en del redan publicerade alster, vilka på olika sätt tjänat till att skapa viktig kunskap om NHL:s utformning.

Genom att klicka på denna länk kommer man direkt till Idrottsforum.orgs NHL-temasida. Nedan finns också länkar till de nypublicerade textbidragen anslagna.

 

Temaveckans innehåll

En av världens mest förnämliga ishockeybiografier
Tobias Stark recenserar Thomas Tynanders biografi Pelle Lindbergh (Pintxo förlag 2017)

Publicerad 171127

Call for Papers | “The Progress of European Ice Hockey in the Shadow of NHL and KHL” | Special issue of Sport in Society. Call ends January 15, 2018
Publicerad 171127

Jyri Backman Perspektiv på NHL:s historiska framväxt
Publicerad 171127

Tobias Stark Från “lappjävel” till ”the King”:
Börje Salming, NHL, och den svenska modellen

Referengranskad artikel publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum
Publicerad 171128

Dahlén, Peter Om bilden av NHL i ishockeyfilmer 1970–2005
Publicera 171211

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se