Ny rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om otillåten påverkan inom idrotten

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har precis publicerat en ny rapport om otillåten påverkan inom idrotten. Rapporten heter Att motverka otillåten påverkan inom idrotten: En kunskapsfördjupning om trakasserier, hot, våld och korruption (2018:5), och är sammanställd av utredarna Karolina Hurve och utredaren Anna Jonsson. Jag har varit med om att faktagranska rapporten. 

Idrotterna som ingår i undersökning är ishockey, fotboll, basket och bandy med fokus på elitverksamheten på herrsidan. Dessutom granskas sportjournalisters och supporterpolisers utsatthet i samband med deras yrkesutövning inom idrotten

Rapporten är baserad på 106 intervjuer, deltagande observationer jämt genomgångar av akter från Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. 

Här är en direktlänk till BRÅ:s pressmeddelande om rapporten. Rapporten i helhet går att ladda ner gratis i pdf-format på BRÅ:S hemsida. Här är en direktlänk till rapporten.

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se