Spelregler för ishockey (1928) – § 16. Hårt spel m.m.

Skärmklipp 2016-01-03 12.45.20Saxat ur: Spelregler för ishockey. Godkända av svenska ishockeyförbundet, Stockholm 1928.

 

Hårt spel m.m.

§ 16. En spelare får icke höja klubban högre än axeln eller kasta den på isen. Det är icke tillåtet vare sig att knuffa, eller kroka, eller att hugga tag i, eller sparka, eller hindra genom att ställa sig tvärs för, med klubban framför sig, eller att  slänga sig utefter isen, eller att lägga sig ner, eller sätta sig, eller falla på knä på isen. Domaren skall utvisa, för så lång tid som han anser lämpligt, varje spelare, vilken enligt domarens mening med avsikt bryter mot denna paragraf. Därest en spelare spelar ojuste och brutalt, protesterar mot domarens eller någon annan funktionärs dom, använder sig av olämpligt språk eller inlåter sig i ordväxling med någon åskådare, skall domaren utvisa honom för en tid som han anser passande eller för hela återstående speltiden, och ingen reserv får ersätta honom. Om enligt domarens åsikt en spelare vid försvar av sitt mål begår ett fel för att förhindra att mål göres, skall domaren icke avbryta spelet förrän anfallet är slutfört.
KällaSpelregler för ishockey. Godkända av svenska ishockeyförbundet, Stockholm 1928, s. 14 och 16.

 

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se

Lämna ett svar