Ur Svenska ishockeyförbundets arkiv: årsmötesprotokoll, den 8 oktober 1966

§ 13.

Förbundsordföranden [Helg Berglund] riktade i samband med denna punkt en allvarlig uppmaning till samtliga ombud att på allt sätt verka för en sänkning av ishockeysportens omkostnader samt att i övrigt uppmärksamma och motarbeta de stigande kostnaderna.

 

Källa: Protokoll fört vid Svenska ishockeyförbundets årsmöte, den 8 oktober 1966 på Hotell Flamingo, Solna.

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se

Lämna ett svar