Ur Svenska ishockeyförbundets arkiv: Protokoll från Seriekommitténs sammanträde, den 11 mars 1942

§1.

Stockholms Läns- och Södertälje Tidnings, Sädertälje, begäran att få arrangera en direktsändning per telefon från Stadion av SM-finalen, vars behållning skulle tillfalla Barnens Dagsföreningen i Södertälje, upptogs ånyo till diskussion.

Arrangörerna av utsändningen erbjödo sig att i händelse av förbundets tillstånd till utsändning, överlämna kronor 200:- till ovannämnda förening.

Efter en diskussion i frågan beslöts att godkänna tidningens framställning samt att de erbjudna 200:- kronorna skulle ställas till Barnens Dags föreningens förfogande.

 

Anmärkning: korrekturfel i original.

Källa: Svenska ishockeyförbundets arkiv, AIa:3, Riksarkivet, Arninge.

 

 

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se

Lämna ett svar