Ur Svenska ishockeyförbundets arkiv: Styrelseprotokoll, 11/4 1932

Styrelsen beslöt godkänna Södertälje IF. begäran om reseersättning för en resa de gjort efter utfärdad kallelse till match å Östermalms IP. i serien, men när de infunna sig erhöllo de det beskedet att matchen måste inställas på grund av dåliga isförhållanden, trots att de förut under dagen per telefon erhållit besked att det på kvällen skulle bliva match. Kostnaden belöpte sig till Trettiotvå & 50 /32:50 / kronor.

Källa: Protokoll fört vid sammanträde för styrelsen för Svenska Ishockeyförbundet, den 11 april 1932, å Svenska Fotbollförbundets kansli. svenska Ishockeyförbundets arkiv, Riksarkivet, Arvinge, A1a:2.

 

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se

Lämna ett svar