Ur Svenska ishockeyförbundets arkiv: Styrelseprotokoll 12/10 1933

§ 6.

Gällivare I.F. begärde i en skrivelse diverse upplysningar beträffande materiel etc. till ishockey, om hjälp till anskaffandet av utrustning till två lag [eventuellt] genom att överlåta någon gammal materiel som av föreningen skulle ersättas genom avbetalningar. Vidare gjordes en förfrågan om någon ekonomisk hjälp till hyran för en landbana som föreningen lyckats få på hand, kunde påräknas av Förbundet.

 

Styrelsen beslöt att uppdraga åt sekr. [Viking Harbom] lämna erforderliga upplysningar samt att meddela föreningen att något ekonomiskt bidrag fn. ej kunde påräknas från Förbundet.

 

Källa: Protokoll fört vid Svenska ishockeyförbundets styrelsemöte, den 12 oktober 1933.

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se

Lämna ett svar