Ur Svenska ishockeyförbundets arkiv: Bilaga till protokoll fört vid det ordinarie årsmötet, den 29/10 1939

Stockholm den 29 september 1939

Undertecknad idrottsklubb får härmed till årsmötet väcka följande motion: ‘att årsmötet upptager till behandling i och för beslut förhindrande av firmalags deltagande i av förbundet anordnade ishockeyserier’.som motivering bedja vi bland annat få framkalla, att de ideella idrottsklubbarna, vilka själva få lära upp sina spelare och som ej ha det ekonomiska stöd, som firmalag i regel åtnjuta, komma att helt eller delvis förintas. för närvarande kanske detta inte är så aktuellt men konsekvenserna kunna framledes bli oöverskådliga och utgöra en fara för alla våra ideella idrottsklubbar.

I förhoppning om att denna vår anhållan upptages till behandling ha vi äran teckna

med idrottsliga hälsningar

NICOLAI IDROTTSKLUBB

 

Källa: Bilaga till protokoll fört vid Svenska ishockeyförbundets ordinarie årsmöte, den 29 oktober 1939, Svenska ishockeyförbundets arkiv, AIa:3, Riksarkivet, Arninge.

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se

Lämna ett svar