USA Hockey: Small Area, Competitive Games (2009)

USA Hockey har tagit fram ett instruktionsbok för ungdomstränare, betitlad Small Area, Competitive Games (2009), i syfte att hjälpa ungdomstränare att skapa egna övningar som efterliknar olika matchsituationer.

 

 

Boken är indelad i fem större kapitel, vilka var och ett behandlar specifika åldersgrupper och/eller positioner, enligt följande:

  • INTRODUCTION.
  • 8-AND-UNDER (MITE) DRILLS.
  • 10-AND-UNDER (SQUIRT) DRILLS.
  • 12-AND-UNDER (PEE WEE) DRILLS.
  • 4-, 16-, 18-AND-UNDER (BANTAM/MIDGET) DRILLS.
  • GOALTENDER DRILLS.

Small Area, Competitive Games finns att ladda ner här.

 

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se

Lämna ett svar