Från ’lappjävel’ till ’ the King’: Börje Salming, NHL och den svenska modellen

I samband med NHL:s 100-årsjubileum, i november 2017, publicerade Idrottsforum.orgs systerpublikation, den refereegranskade idrottsvetenskapliga tidskriften Scandinavian Sport Studies Forum, min artikel ”Från ’lappjävel’ till ’the King’: Börje Salming, NHL och den svenska modellen”.

En direktlänk till artikeln finns här.

Abstract

Den här artikeln handlar om tidigare Toronto Maple Leafs- och Team Sweden-stjärnan Börje Salming och hans roll som banbrytare för migrationen av svenska ishockeyspelare till den nordamerikanska hockeyligan NHL. På ett övergripande plan är syftet att belysa omvandlingen av den svenska (idrotts-) modellen kring millennieskiftet 2000. Utifrån ett omfattande arkivmaterial och mediekällor – inklusive föreningsprotokoll, tidningar, självbiografiska betraktelser och intervjuer – hävdas att Salmings enastående NHL-karriär inte bara banade väg för generationer av hans landsmän genom att punktera den nordamerikanska myten att skandinaviska spelare var mjuka och ömtåliga – en allmän uppfattning – men också bidrog till att omvandla den svenska nationalidentiteten och den hegemoniska ishockeymaskuliniteten. Teoretiskt bygger artikeln på medieforskaren Garry Whannels arbeten om mediesportstjärnor, och begreppet stardom som ”a form of social production in which the professional ideologies and production practices of the media aim to win and hold our attention by linking sporting achievement and personality in ways which have resonance in popular common sense”.

0Shares