Hockeyisten Laddar

Ny antologi om ishockeyns ställning i Kanada

I dagarna publiceras antologin Hockey: Challenging Canada’s Game – Au-delà du sport national av University of Ottawa Press. Antologin, redigerad av historikerna Jennifer Anderson och Jenny Ellison, innehåller 15 refereegranskade artiklar av ett antal internationellt tongivande ishockeyforskare, som utifrån olika ingångar går på djupet med ishockeyns ställning i Kanada. Tanken är att ge perspektiv på ishockeyns koppling till den nationella identiteten i Kanada, genom att nyansera och problematisera sportens position i det nordamerikanska samhällslivet. Projektet i sig är en fortsättning på den turnerande museieutställningen Hockey in Canada: More Than Just a Game, som tagis fram av Canadian Museum of History.

Mitt bidrag i antologin heter “O Canada, We Stand On Guard For Thee: Representations of Canadian Hockey Players in the Swedish Press, 1920–2016”, och handlar om hur kanadensiska ishockeyspelare porträtterats i svensk tryckpress, från sportens införande fram till idag.

Här är en länk till förlagets hemsida, där innehållsförteckningen med samtliga artikelbidrag finns anslagen.

 

0Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se