Hockeyisten Laddar

Plugga ishockey på universitetet – kan det vara något?

 

Älskar du ishockey? Och vill läsa på universitetet? Då kan Linnéuniversitetets kurs Ishockey, kultur och samhälle (15 högskolepoäng) vara något för dig!

En informativ och rolig kurs med den i särklass bästa läraren. För mig ledde kursen till att jag 15 månader senare fick jobb som Marknadskommunikatör för Svenska Damhockeyligan.

Angelica Lindeberg, SDHL

Härromdagen publicerades en kort informationsfilm om kursen på Hockeyistens YouTube-kanal. Det går också bra att läsa om utbildningen på Linnéuniversitetets hemsida eller på Antagning.se.

Här tänkte jag dock ta tillfället i akt att lägga ut texten mer i detalj om kursens egentliga utformning.

 

Kursens organisering

Kursen är en distansutbildning som går på halvfart under höstterminen 2018. Den formella kurstiden sträcker sig från den 3 september (2018) till den 20 januari (2019).

I och med att det rör sig om en distansutbildning innehåller den inga fysiska träffar. I stället sker all undervisning och kommunikation i ett särskilt klassrum på universitetets nätbaserade lärplattform, MyMoodle. I detta virtuella klassrum finns allt undervisningsmaterial (föreläsningar, litteraturanvisningar, lärandemål, läsanvisningar, betygskriterier och examinationsuppgifter m.m.) samlat.

 

I och med att klassrummet är öppet för kursdeltagarna dygnet runt under hela kursperioden samt då kursen går på halvfart (50 %) har studenten själv stora möjligheter att forma kursarbetet efter sina egna behov. Det gäller även själva kursinnehållet, där i princip alla enskilda moment inbegriper olika valmöjligheter.

 

Kursens mål

Kursen syftar till att skapa större förståelse för ishockeyn som samhällsföreteelse. Fokus ligger på historiska och samhällsvetenskapliga frågor rörande ishockeyns position i samhällslivet över tid och rum.

Allmänt behandlas den moderna ishockeysportens uppkomst och internationella spridning fram till idag. En rad aktuella aspekter av ishockeys utformning – såsom våld, supporterkultur och samhällsnytta – tas upp med fokus på sportens förändrade villkor i en alltmer kommersialiserad och globaliserad värld. Särskild tonvikt läggs på frågeställningar som har att göra med klass, kön och nationell identitet.

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

 • redogöra för ishockeyns historiska utveckling såväl i Sverige som internationellt,
 • problematisera ishockeyns position i samhällslivet med fokus på frågor rörande klass, kön och nationell identitet jämte våld, supporterkultur och kommersialisering.

Den formella kursplanen finns anslagen på universitetets hemsida.

Upplägg

Undervisningen är uppbyggd kring fem skilda – men nära sammanhörande – teman, vilka förpackas i lika många kursmoduler:

 1. Den moderna ishockeyns uppkomst och internationella spridning (vecka 36–39),
 2. Ishockey, identitet och våld (vecka 40–43),
 3. Ishockeyns kommersialisering och professionalisering (vecka 44–47),
 4. Ishockeyn, supporterskap och samhällsnytta (vecka 48–51) samt
 5. Individuell fördjupning (vecka 36–03).

Kursmodulerna betas av kronologiskt, en i taget, med undantag för den femte och avslutande, det vill säga den individuella fördjupningen, vilken fortlöper parallellt med undervisningen i övrigt under hela kursperioden. Tyngdpunkten i undervisningen ligger emellertid hela tiden på en kursmodul i taget, allt i enlighet med det veckoschema som finns angivet (se angivelsen inom parentes för respektive kursmodul).

Tanken med denna uppläggning är, dels att fokusera klassens uppmärksamhet på ett och samma tema vid en given tidpunkt, dels att ge kursdeltagaren möjlighet att arbeta med sin slutuppgift – det vill säga den individuella fördjupningen – under hela kursperioden. Till saken hör att den tematik som står i fokus under de första fyra kursmodulerna hänger nära samman med och fördjupar olika aspekter av den problematik som står i centrum för den individuella fördjupningen i kursmodul 5.

Kurslitteraturen och övriga läromedel (artiklar, filmer, pressklipp m.m.) bearbetas individuellt av kursdeltagaren med hjälp av föreläsningar och instuderingsfrågor som finns publicerade i kursrummet.

 

Examination

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examinationen sker genom färdigställande av två examinationsuppgifter, dels en reflektionsdagbok som publiceras fortlöpande på lärplattformen MyMoodle, dels en avslutande större, individuella fördjupningsuppgift.

Fördjupningsuppgiftens utformning mejslas ut av kursdeltagare själv i samråd med den kursansvarige läraren. Det kan handla om alltifrån att genomföra en konventionell vetenskaplig undersökning till att skapa en podcast, bygga upp en hemsida eller iscensätta ett projektarbete i en enskild förening. Det enda kraven är att ämnet faller inom ramen för kursmålen och att arbetet följer sedvanlig vetenskaplig praxis.

Kursdeltagaren har således väldigt stora möjligheter att utforma den individuella fördjupningsuppgiften så att det passar just hans eller hennes intressen och behov.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till olika målgrupper. Den kan tjäna som ett steg på vägen mot förkovran för den som arbetar professionellt – eller siktar på en framtida yrkesroll – inom ishockeyn. Kursen kan även fungera som fortbildning för dig som är idrott och hälsa-lärare, fritidspedagog m.m. och vill hålla dig uppdaterad med kunskapsutvecklingen på det idrottsvetenskapliga fältet. Den går också läsa som fristående kurs av den som är intresserad av idrotten som samhällsföreteelse och social praktik.

Jag tycker att kursen var superintressant! Jag gillar att något så ’simpelt’ som sport kan ha många lager och så många komplexa frågor att diskutera. Gillar du att lära dig om hockey, mer än vem som är bra och spelar var, då är detta kursen för dig!

Kajsa Kalméus, sportjournalist, innehållsproducent och sociala medier-konsult

Lärare

Kursen drivs av internationellt ledande ishockeyforskare. Varje år medverkar även flera tongivande branschföreträdare som gästlärare. Bland gästlärarna får tidigare år märks bland annat:

 • Daniel Enestubbe, ishockeykrönikör, Smålandsposten
 • Fredrik Jensen, f.d. elitspelare och tidigare VD för Vita Hästen
 • Tobias Larsson, professor och ordförande i Karlskrona HK
 • Maria Rooth, f.d. elitspelare
 • Peter Sibner, ishockeykrönikör Hockeysverige.se, redaktör Pro Hockey Magazine
 • Gunnar Svensson, f.d. elittränare, agent
 • Szymon Szemberg, f.d. kommunikationschef på Internationella Ishockeyförbundet och COO på Champions Hockey League,  nuvarande VD för Alliance of European Hockey Clubs, E.H.C

Klara gästlärare hösten 2018:

 • Uffe Bodin, Hockeysverige.se
 • Tommy Boustedt, elittränare och generalsekreterare i Svenska Ishockeyförbundet
 • Joel Hansson, domaransvarig på Svenska Ishockeyförbundet
 • Angelica Lindeberg, tidigare kursdeltagare och nuvarande Marknadskommunikatör för Svenska Damhockeyligan, SDHL
 • Mattias Nilimaa, f.d. elitspelare och specialpedagog
 • Mike Zanier, f.d. elitspelare, Stanley Cup-mästare och nuvarande expertkommentator

Kurslitteratur och övriga  läromedel

Obligatorisk  kurslitteratur

 • Backman, Fredrik (2016). Björnstad. Stockholm: Piratförlaget (472 s). ISBN 978-91-642-0496-7.
 • Stark, Tobias (2010). Folkhemmet på is: Ishockey, modernisering och nationell identitet. Malmö: Idrottsforum, (408 s). ISBN 9789185645084.

 

Valbar kurslitteratur

 • Andersson, Håkan & Anders Slätt (2017). Scouten. Stockholm: Lava förlag (224 s). ISBN 97891888529367.
 • Avery, Sean & Michael McKinley (2017). Ice Capades: A Memoir of Fast Living and Tough Hockey. New York: Blue Rider Press (336 s). ISBN 9780399575754.
 • Babcock, Mike (2014). Leave No doubt. Montreal: McGill-Queen’s University Press (166 s). ISBN: 9780773544765.
 • Clark, Wendel & Jim Lang (2017). Bleeding Blue: Giving My All for the Game. New York: Simon & Schuster (224 s). ISBN 9781501136030.
 • Dryden, Ken (2013). The Game – 30th  Anniversary. Chicago, Ill.: Triumph Books, (319 s). ISBN 9781600789618.
 • Dryden, Ken (2017). Game Change: The Life and Death of Steve Montador, and the Future of Hockey. Kitchener, ON: Signal Books (368 s). ISBN 9780771027475.
 • Fluery, Theo & Kirstie McLellan Day (2011). Playing with Fire. Chicago, Ill.: Triumph Books (322 s).  ISBN 101600786375.
 • Grahm, Erika & Olof Wigren (2014). Från förlamad till olympier. Västerås: Idrottsförlaget (162 s). ISBN 9789198148800.
 • Hedström, Jonathan & Jonas Fahlman (2014). Jonte – rakt från hjärtat. Västerås: Idrottsförlaget (154 s). ISBN 978-91-981489-6-1 (inb).
 • Kriström, Ulf & Tommy Härlin (2017). Stefan Liv: vinnarskallen. Västerås: Aros Sport Media AB (175 s). ISBN 978-91-982792-6-9.
 • Lidström, Nicklas (2015). Captain fantstic. Västerås: Sportförlaget i Europa AB (2000). ISBN 9789187589119.
 • O’Sullivan, Patrick & Gare Joyce (2015). Breaking Away: A Harrowing True Story of Resiliance,  Courage,  and  Triumph.  Toronto, Ontario: Harpercollins, (301 s). ISBN10 1443333669.
 • Probert, Bob & Kristie McLellan Day (2010). Tough Guy. Chicago: Triumpo Books (272 s). ISBN 9781600785627.
 • Scott, John & Brian Cazeneuve (2016). A Guy Like Me: Fighting to Make the Cut. Brentwood, Tennessee. Howard Books (224 s). ISBN 9781501159619.
 • Svensson, Magnus & Hasse Andersson (2017). Sigge. Västerås: Sportförlaget i Europa AB (192 s). ISBN 9789187589263.
 • Thelin, Mats & Tore S. Börjesson (2014). Mördarn. Västerås: Idrottsförlaget (211 s). ISBN 9789198148930.
 • Tynander, Tomas (2017). Pelle Lindbergh. Stockholm: Pintxo Förlag, 2017. ISBN 9789188395344. (300 s).
 • Wikegård, Niklas (2011). Inga bromsspår. Stockholm: Kulturhistoriska bokförlaget (231 s). ISBN 9789186779016.

Artiklar tillhanda hållna av Institutionen för idrottsvetenskap motsvarande ca 400 sidor.

 

 

 

5Shares
Tobias Stark
tobias.stark@lnu.se