Ishockeyns uppkomst i årtal

Ishockeys historia är väldokumenterad. Enigheten bland forskarna är idag också stor om att den moderna ishockeysporten emanerar ur 1870-talets Montreal. Det var närmare bestämt där och då som en av de otaliga, löst sammanhållna ishockeyvarianter som florerar i Nordamerika under 1800-talet började systematiserar och regleras med allt fastare hand, för att successivt tas upp i allt vidare kretsar, och därmed komma att definiera en ny sport, menar man.

Osäkerheten är dock påtaglig vad gäller ishockeysportens förhistoria, det vill säga tiden före det att den moderna spelformen började organiseras. Ett problem är att källäget från den tiden är bristfälligt; de samtida uppgifter som föreligger är få och svårtolkade, ibland till och med direkt motstridiga. Ett annat bekymmer är att många som tagit sig för att dokumentera ishockeyns framväxt gjort så i hopp om att finna belägg för att den egna hemorten utgör sporten vagga. Av det följer att de allt som oftast haft en medveten eller omedveten benägenhet att tolka olika förhållanden till fördel för ”sin egen” sak. Den som vill skapa sig en bild av ishockeyns historiska framväxt gör därför bäst i att tänka källkritiskt.

För att underlätta för den som vill skapa sig en mer handfast bild av ishockeyns framväxt följer här en överskådlig sammanställning av angivelser som vunnit burskap inom forskningen. 

 

1773

Den äldsta kända illustrationen av ett spel som tituleras “hockey” återfinns i boken “Juvenile Sports and Pastimes, to which are prefixed, Memoirs of the Author”, av signaturen Master Michel Angelo (Richard Johnson), utgiven i London, 1773. Bilden är länkad från Society for International Hockey Researchs hemsida, www.sihrhockey.org, där det finns mer information om verket.

År 1773 publicerades boken Juvenile Sports and Pastimes, to which are prefixed, Memoirs of the Author: Including a new mode of Infant Education av Thomas Carnan, i London. Boken, författad av Richard Johnson under pseudonymen Master Michel Angelo, innehåller det äldsta kända användandet av termen “hockey”. I boken finns också den veterligen första illustrationen av ett spel som tituleras för “hockey”.

DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD. FORTSÄTTNING FÖLJER.

 

 

0Shares