Publikationer

Avhandling

Jag som driver Hockeyisten heter Tobias Stark. Jag disputerade i historia 2010 på avhandlingen Folkhemmet på is: Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972, Idrottsforum. Malmö.

I avhandlingen söker jag bringa större klarhet i hur ishockeyns framskjutande nationella ställning har skapats. Mer precis handlar det om att belysa hur det i praktiken gick till när ishockeyn inom loppet av ett drygt halvsekel förvandlades från en oansenlig nordamerikansk importvara på den inhemska idrottsrörelsens bakgård till ett inventarium i Folkhemssveriges vardagsrum.

Folkhemmet på isFolkhememt på is: Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972, Idrottsforum.org: Malmö, 2010.

Avhandlingen visar att ishockeyn infördes uppifrån under inflytande av sekelskiftets (1900) starka nationalistiska strömningar för att sedan spridas över landet med hjälp av sociala nätverk. Vidare konstateras att Svenska ishockeyförbundet under mellankrigstiden torgförde sporten som ett mer praktiskt spel än den redan etablerade bandyn, vilket innebar att man sökte muta in en plats åt ishockeyn på den svenska idrottskartan på förlagans bekostnad. Studien visar också att det under pionjäråren snarare var prosaiska faktorer – såsom finansiella överväganden, planskötsel och möjligheter till utlandsresor – än ren passion för spelet sig som gjorde att man tog upp sporten ute i landet.

Efter andra världskriget formligen exploderade ishockeyintresset i Sverige. Detta hade att göra med att ishockeyn färgades av kalla kriget och att Tre Kronors framfart på världens ishockeyrinkar kom att framstå som en barometer för den svenska modellens internationella gångbarhet. Samtidigt visar undersökningen att ishockeyn i stort blev föremål för ett genomgripande organisatoriskt och moraliskt upprustningsarbete under efterkrigstiden, vilken underlättade sportens inlemmande i den blågula folkhemsgemenskapen.

Avhandlingen går att beställa från förlagets hemsida eller att köpa i valfri bokhandel. En pdf-version av avhandlingen går även att ladda ner gratis här.

Nedan listas ett axplock av de artiklar och recensioner som tar upp avhandlingen:

Erkki Vettenniemi, ”Kolme kruunua kiekko ja kansakoti”, i Liikunta & tiede, Vol. 48, Nr. 6, 2011.

  • Erkki Vettenniemi, ”Kolme kruunua kiekko ja kansakoti”, i Liikunta & tiede, Vol. 48, Nr. 6, 2011.
  • Ulrika Stahre, ”Sagan om rinken”, Aftonbladet, 2011-04-29.
  • Jens Ljunggren, ”Folkhemmet på is: Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972, Idrottsforum.org.Malmö, 2010”, i Scandia, Vol. 77, Nr. 1, 2011, s. 168-169.
  • Jan Lindroth, ” När hockeyn sköt sig rakt in i folkhemmet”, Svenska Dagbladet, 2011-03-14.
  • Johnny Wijk (fackultetsopponent), ”Pionjärforskning om svensk ishockey, www.Idrottsforum.org,  2010-12-15.

 

Övriga publikationer i urval

Vid sidan av avhandlingen har jag publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och bokkapitel m.m. rörande ishockeyns kultur och historia.

Artiklar i uppslagsverk

  • Tretiak, Vladislav” (2012), i Sports Around the World:History, Culture, and Practice. Volume 2: British Isles and Europe, redigerad av John Nauright & Charles Parrish, ABC-CLIO: Santa Barbara, Calif., s. 456-457.
  • Ice Hockey, Europe” (2012), i Sports Around the World:History, Culture, and Practice. Volume 2: British Isles and Europe, redigerad av John Nauright & Charles Parrish, ABC-CLIO: Santa Barbara, Calif., s. 343-348.

 

Internationella tidskrifter och böcker

 

Vetenskapliga artiklar och recensioner på svenska

 

Populärvetenskapliga artiklar 

 
 
0Shares

Kommentera