Svenska Ishockeyförbundets styrelse

Svenska Ishockeyförbundets konstituerande sammanträde hölls fredagen den 17 november 1922. Mötet ägde rum på Svenska Fotbollsförbundets kansli, på Skeppsbron 16, i Stockholm. 

 

1922-1923

Protokoll fört vid Svenska Ishockeyförbundets konstituerande sammanträde, fredagen den 17 november 1922. Bilden är länkad från http://www.hifhockeyhistoria.se/Historia/bilder/22protokoll.jpg.

Förbundsstyrelsen

 • Ordförande: Isaac Westergren, konsul, Gävle
 • Vice ordförande: Anton Johanson, telegrafkontrollör, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, kontorist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, kemist, Stockholm
 • Suppleant: Sven Johansson, Stockholm
 • Suppleant: Raoul LeMat, filmman, Stockholm
 • Suppleant: Torsten Tegnér, redaktör, Stockholm

 

Verkställande utskottet

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm

 

Domarkomittén

 • Ledamot: Ruben Gelbord
 • Ledamot: Thure Håkansson
 • Ledamot: John Lindwall

 

Under året höll förbundsstyrelsen sex protokollförda sammanträden.

Källa: Svensk idrott 1924, s. 130, 226-231.

1923-1924

Förbundsstyrelsen

 • Ordförande: Isaac Westergren, Gävle
 • Vice ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm
 • Suppleant: Ruben Allinger, Stockholm
 • Suppleant: Carl Engman, Stockholm
 • Suppleant: Torsten Tegnér, Stockholm

 

Verkställande utskottet

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm

 

Domarkomittén

 • Ledamot: A. Bergqvist
 • Ledamot: Thure Håkansson
 • Ledamot: John Lindwall

 

Olympiska kommittén 

 • Ordförande: Isaac Westergren
 • Sekreterare: Ruben Rundqvist
 • Ledamot: Anton Johanson
 • Ledamot: Wiking Harbom
 • Ledamot: Torsten Tegnér
 • R. Sjöberg
 • H. V. E. Petri, Antwerpen
 • J. Lagerberg, Paris

 

Protokollförda sammanträden under året: förbundsstyrelsen 2, verkställande utskottet 3 samt olympiska kommittén 1.

Källa: Svensk idrott 1925, s. 305-312. 

1924-1925

Förbundsstyrelsen

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Vice ordförande: Carl Engman, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm
 • Ledamot: Ruben Allinger, Stockholm
 • Ledamot: Sten Mellgren, Stockholm
 • Ledamot: Torsten Tegnér, Stockholm

Verkställande utskottet

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm

 

Domarkomittén

 • Ledamot: A. Bergqvist
 • Ledamot: Thure Håkansson
 • Ledamot: John Lindwall

 

Protokollförda sammanräden under året: förbundsstyrelsen 3, verkställande utskottet 6. 

Källa: Svensk idrott 1926, s. 293-297.

1925-1926

Förbundsstyrelsen

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Vice ordförande: Carl Abrahamsson, Södertälje
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm
 • Suppleant: Sten Mellgren, Stockholm
 • Suppleant: Bertil Norén, Västerås
 • Suppleant: Torsten Tegnér, Stockholm
 • Ständig ledamot: Isaac Westergren, Gävle

 

Verkställande utskottet

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm

 

Domarkomittén

 • Ledamot: A. Bergqvist
 • Ledamot: Thure Håkansson
 • Ledamot: John Lindwall

 

Protokollförda sammanträden under året: förbundsstyrelsen 6 och verkställande utskottet 4.

Källa: Svensk idrott 1927, s. 257-263. 

1926-1927

Förbundsstyrelsen

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Vice ordförande: Carl Abrahamsson, Södertälje
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm
 • Ledamot: Curt Ekroth, Stockholm
 • Ledamot: Sten Mellgren, Stockholm
 • Ledamot: Bertil Norén, Västerås

 

Verkställande utskottet

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm

 

Domarkomittén

 • Ledamot: A. Bergqvist
 • Ledamot: Thure Håkansson
 • Ledamot: John Lindwall

 

Revisorer

 • Eric Bergström
 • Eric Björklund
 • Suppleant: Th. Håkansson
 • Suppleant: D. Malm

Protokollförda sammanräden under året: förbundsstyrelsen 4 och verkställande utskottet 7. 

Källa: Svensk idrott 1928, s. 245.

1927-1928

Förbundsstyrelsen

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Vice ordförande: Carl Abrahamsson, Södertälje
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm
 • Ledamot: Eric Björklund, Stockholm
 • Ledamot: Curt Ekroth, Stockholm
 • Ledamot: Sten Mellgren, Stockholm

 

Verkställande utskottet

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Ledamot: Wiking Harbom, Stockholm

 

Domarkomittén

 • Ledamot: A. Bergqvist
 • Ledamot: Thure Håkansson
 • Ledamot: John Lindwall

 

Seriekommittén

 • Anton Johanson 
 • Eric Björklund

 

Revisorer

 • Eric Bergström
 • Thure Håkanson
 • Suppleant: H. Hagberg
 • Suppleant: D. Malm

Protokollförda sammanräden under året: förbundsstyrelsen 6 och verkställande utskottet 4. 

Källa: Svensk idrott 1929, s. 317.

1928-1929

Förbundsstyrelsen

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Vice ordförande: Carl Abrahamsson, Södertälje
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm
 • Ledamot: Ruben Allinger, Stockholm
 • Ledamot: Eric Björklund, Stockholm
 • Ledamot: Curt Ekroth, Stockholm

 

Verkställande utskottet

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Ledamot: Wiking Harbom, Stockholm

 

Domarkomittén

 • Ledamot: A. Bergqvist
 • Ledamot: Thure Håkansson
 • Ledamot: John Lindwall

 

Revisorer

 • Eric Bergström
 • Thure Håkanson

Protokollförda sammanräden under året: förbundsstyrelsen 9 och verkställande utskottet 6. 

Källa: Svensk idrott 1930, s. 357.

1929-1930

Förbundsstyrelsen

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Vice ordförande: Carl Abrahamsson, Södertälje
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm
 • Ledamot: Ruben Allinger, Stockholm
 • Ledamot: Eric Björklund, Stockholm
 • Ledamot: Curt Ekroth, Stockholm

 

Verkställande utskottet

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Ledamot: Wiking Harbom, Stockholm

 

Domarkomittén

 • Ledamot: A. Bergqvist
 • Ledamot: Thure Håkansson
 • Ledamot: John Lindwall

 

Revisorer

 • Eric Bergström
 • Thure Håkanson
 • Suppleant: H. Hagberg
 • Suppleant: D. Malm

Protokollförda sammanräden under året: förbundsstyrelsen 4 och verkställande utskottet 7. 

Källa: Svensk Ishockeyförbundets styrelseberättelse 1929-1930, Stockholm, s. 2.

1930-1931

Förbundsstyrelsen

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Vice ordförande: Carl Abrahamsson, Södertälje
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm
 • Ledamot: Ruben Allinger, Stockholm
 • Ledamot: Eric Björklund, Stockholm
 • Ledamot: Curt Ekroth, Stockholm

 

Verkställande utskottet

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Ledamot: Wiking Harbom, Stockholm

 

Domarkomittén

 • Ledamot: A. Bergqvist
 • Ledamot: Thure Håkansson
 • Ledamot: John Lindwall

 

Revisorer

 • Eric Bergström
 • Thure Håkanson
 • Suppleant: H. Hagberg
 • Suppleant: D. Malm

Protokollförda sammanräden under året: förbundsstyrelsen 7 och verkställande utskottet 9. Vidare höll förbundet, den 22 april 1931, ett extra årsmöte. 

Källa: Svensk Ishockeyförbundets styrelseberättelse 1930-1931, Stockholm, s. 2.

1931-1932

Förbundsstyrelsen

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Vice ordförande: Carl Abrahamsson, Södertälje
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Kassör: Wiking Harbom, Stockholm
 • Ledamot: Ruben Allinger, Stockholm
 • Ledamot: Eric Björklund, Stockholm
 • Ledamot: Curt Ekroth, Stockholm

 

Verkställande utskottet

 • Ordförande: Anton Johanson, Stockholm
 • Sekreterare: Ruben Rundquist, Stockholm
 • Ledamot: Wiking Harbom, Stockholm

 

Domarkomittén

 • Ledamot: A. Bergqvist
 • Ledamot: Thure Håkansson
 • Ledamot: John Lindwall

 

Förbundets representanter i Ispalatsets styrelse

 • Anton Johanson
 • Wiking Harbom

 

Revisorer

 • Eric Bergström
 • Thure Håkanson
 • Suppleant: B. Sjöberg
 • Suppleant: J. Åhlén

Protokollförda sammanräden under året: förbundsstyrelsen 11 och verkställande utskottet 5. Vidare höll förbundet, den 2 november 1932, ett extra årsmöte. 

Källa: Svensk Ishockeyförbundets styrelseberättelse 1931-1932, Stockholm, s. 2.

DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD. FORTSÄTTNING FÖLJER.

0Shares